Advokat Djukic

IT I internet pravo

Oblasti prava

IT I internet pravo

IT I internet pravo je pojam novije pravne prakse kako u svetu i tako i kod nas. Najšire posmatrano ovaj termin označava zbir pravnih instituta i poslova u oblasti Informacione i komunikacione tehnologije (ICT). Delokrug ove oblasti proteže se na većii broj različitih grana prava i to u delovima u kojima se određena pravna rešenja primenjuju u kontekstu interneta, informacionih tehnologija, elektronske trgovine, registracija žigova i patenata pred Zavodom za intelektualnu svojinu, zaštita autorkih prava, zaštite podataka o ličnosti, elektronske komunikacije i niza drugih situacija u praksi vezanih za IT i internet. Naša advokatska kancelarija pruža sve vrste usluga koje Vam mogu pomoći u prevazilaženju problema u svim relevatnim oblastima oblasti IT prava.