Advokat Djukic

Krivično pravo

Oblasti prava

Krivično pravo

Krivično pravo je grana prava koja se bavi zaštitom najvećih vrednosti određenog društva, ona štiti integritet i bezbednost lica, države, imovine ili privrednih subjekata. Krivično pravo ima za cilj da propisanim pravnim normama reguliše određena ponašanja kao krivična dela i ujedno propisuje krivične sankcije za ta dela, kao i uslove za njihovu primenu prema učiniocima krivičnih dela. Naša advokatska kancelarija svojim klijentima pruža usluge u svim oblastima krivičnopravne materije, usluge odbrane okrivljenih, kao i zastupanja oštećenih, u krivičnom postupku, prekršajnom postupku, kao I postupku po privrednim prestupima.