Advokat Djukic

Naknada štete

Oblasti prava

Naknada štete

Pravo na naknadu štete je pravo koje pripada osobi koja je pretrpela štetu. Ona ima pravo da potražuje naknadu za gubitke ili štetu koju je pretrpela od strane druge osobe ili pravnog lica odgovornog za uzrokovanje štete. Ovo pravo se primenjuje u različitim situacijama, kao što su nesreće na radu, saobraćajne nesreće, medicinske greške, oštećenje imovine, kršenje ugovora ili neki drugi oblik štete. Šteta može da se podeli u dve kategorije: na mateijalnu štetu koja nastaje na materijalnim dobrima (predmeti, stvari) I na nematerijalnu štetu koja pogađa nematerijalna dobra (npr. čast, život, zdravlje). Šteta se manifestuje kroz umanjenje tuđe imovine. Naša advokatska kancelarija pruža različite usluge u procesu nadoknade štete. Neke od glavnih usluga uključuju: Savetovanje klijenta, prikupljanje dokaza, priprema I podnošenje tužbe, zastupanje pred sudom, pregovaranje sa suprotnom stranom, pravna podrška tokom celokupnog trajanja postupka.