Advokat Djukic

Nekretnine

Oblasti prava

Nekretnine

Naša advokatska kancelarija savetuje i pomaže svojim klijentima u pravnim, finansijskim i svim drugim pitanjima u vezi sa prometom nekretnina u Republici Srbiji, uključujući i zastupanje u postupcima pred nadležnim državnim organima Republike Srbije. Neke od usluga koje naša advokatska kancelarija pruža u oblasti nekretnina su: Kompletna pravna pomoć oko prodaje, kupovine i izgradnje nekretnina u Republici Srbiji, savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o zakupu nekretnina, potom zastupanje u pravnim poslovima, čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama na području Republike Srbije, mogućnost zastupanja prodavca ili kupca nekretnine pred javnim beležnikom, bez prisustva klijenta u Republici Srbiji, vođenje svih postupaka pred nadležnim službama katastra nepokretnosti itd.