Advokat Djukic

Poresko savetovanje

Oblasti prava

Poresko savetovanje

Porez je glavna stavka u budžetu svake države. Svako ko ostvaruje prihode ili otvara neku firmu neophodno je da poseduje prave informacije o njegovom oporezivanju, naročito imajući u vidu da je poreski sistem u Republici Srbiji podložan čestim izmenama i reformama, što predstavlja pravi izazov kako za finansijske institucije, tako i za privredne subjekte. Kako bi privredni subjekti I drugi učesnici na tržištu dobili stručno i pouzdano poresko savetovanje i ostale usluge I pravne poslove iz delokruga poreskog prava, poželjno je da angažuju advokata za poresko pravo kojim se naša kancelarija uspešno bavi dugi niz godina.