Advokat Djukic

Radno pravo

Oblasti prava

Radno pravo

Radno pravo je izuzetno složena grana prava I postoji veliki broj zakonskih normi I podzakonskih akata koji regulišu ovu pravnu oblast. Najznačajniji zakonski propisi koji regulišu ovu granu prava su: Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i nameštenicima, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ali i mnogi drugi. Svakako najznačajniji izvor za radno pravo je Zakon o radu koji predstavlja opšti propis i ukoliko neko pitanje iz radnog prava nije posebnim zakonom drugačije uređeno primenjivaće se neposredno Zakon o radu. Za oblast radnog prava od podzakonskih akata najveći značaj imaju kolektivni ugovori, koji moraju biti sačinjeni u skladu sa zakonom. Naša advokatska kancelarija poseduje dugogodišnje iskustvo u raznim oblastima radnog prava, posvećujući posebnu pažnju zaštiti prava I interesa kako radnika, tako I poslodavaca.