Advokat Djukic

Tarife

Naše tarife

Tarife usluga

Na osnovu Zakona o advokaturi i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojim se pokreće postupak, u procenjivim predmetima advokatu pripada naknada prema vrednosti spora prema Trifnom broju 13. Tarifni broj 13. procenjivi predmeti u dinarima. Za sastavljanje tužbe, predloga, molbe, zahteva i drugih podnesaka kojima se pokreće postupak u procenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrednosti spora i to:

 

Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate